zaterdag 18 maart 2023

Met de gevangenis bus

Veenhuizen: Van koloniedorp tot Werelderfgoed

Natuurlijk gaan we daar kijken.

Maar eerst koffie in ons nu toch zonnige huiskamer

Want hoe zat het ook weer met Veenhuizen.. 

op internet lezen we zoveel.. in het gevangenis museum hebben we niet zoveel zin. We parkeren de auto en met scootmobieltje én rollator gaan we eerst naar de info.:Een kolonie voor weeskinderen en bedelaars, een rijkswerkinrichting en een gevangenisdorp: Veenhuizen was het allemaal. De afgelopen twee eeuwen bood het dorp onderdak aan mensen die aan de onderkant van de samenleving bungelden of de wet overtraden. In Veenhuizen werden ze heropgevoed, leerden ze werken of zaten ze hun straf uit.

We kopen een buskaartje. Dat is handig.. 


En wie woonde daar? De directeur natuurlijk! 


Er zijn nog grote gebouwen in gebruik als gevangenis of huis van bewaring 
Iedereen was rooms-katholiek: dan had je de meeste vrije dagen..

En bij al die misdadigers, zwervers die verplicht werden geïnterneerd ook nog naar de vrijwillige opnames:

Frederiksoord is de plek die aan de basis ligt van de huidige Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Hier bouwde de Maatschappij van Weldadigheid onder leiding van Johannes van de Bosch in 1818 de eerste koloniehuisjes. De plannen van Van den Bosch zijn vooruitstrevend. Arme gezinnen konden hier werken om in hun eigen onderhoud te voorzien en kinderen kregen verplicht onderwijs.Crowdfunding

Koning, overheid en burgerij zijn enthousiast. De Maatschappij van Weldadigheid had 20.000 leden die, met crowdfunding, het geld bijeenbrachten om de ideeën van Johannes van Den Bosch uit te voeren. Frederiksoord was de eerste van de zeven Koloniën.Verzorgingsstaat

Kolonist zijn had ook een keerzijde. Het was een hard bestaan, er werd voor je bepaald hoe je je leven moest inrichten en mensen die in de Koloniën woonden kregen een negatief stempel opgedrukt. Ook al eindigde het sociale experiment niet zo succesvol als Van den Bosch had gehoopt, de Koloniën stonden wel aan de basis van onze huidige verzorgingsstaat. 


 Als we in de auto zitten flitst en dondert het.. onweer en heel veel regen. We zijn doornat als we binnen zijn. Zo zou je bijna vergeten dat we in de zon buiten koffie konden drinken